kuva_ulkoa

Asianajopalvelut yrityksille

  • Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit riita-asioissa
  • Saatavien perintä ja velkomusasiat
  • Työoikeudelliset asiat
  • Asunto-osakeyhtiöitä koskevat riita-asiat
  • Rikosasiat
  • Sopimus- ja vahingonkorvausasiat
  • Yrityskaupat ja –järjestelyt, yhtiöoikeus ja yritysten oikeudellinen neuvonta

 
Yritysasiakkaalla oleva oikeusturvavakuutus korvaa monissa tapauksissa asianajokustannuksia. Tämä selvitetään toimeksiannon alussa.

Ota yhteyttä