kuva_kokoushuone

Asianajopalvelut yksityishenkilöille

  • Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit riita-asioissa: esimerkiksi kiinteistö- ja asuntokauppariidat, remontteja koskevat riidat, irtaimen kauppaa koskevat riidat, erilaiset vahingonkorvaus- ja velkomusasiat, huoneenvuokra-asiat
  • Työoikeudelliset asiat
  • Rikosasiat: avustamme sekä rikoksista epäiltyjä että rikosten uhreja niin esitutkinnassa kuin oikeudenkäynneissäkin. Avustamme myös lähestymiskieltoa koskevissa asioissa.
  • Lapsia koskevat asiat: lasten huoltoa, elatusta ja tapaamisoikeutta koskevat asiat, isyysasiat, lasten huostaanottoa koskevat asiat. Asianajajamme toimivat lapselle määrättynä edunvalvojana erilaisissa oikeudenkäynneissä.
  • Aviovarallisuusoikeudelliset asiat: avioehtosopimukset sekä ositukset ja omaisuuden erottelut avioliiton tai avoliiton päätyttyä. Asianajajamme toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänjakajina.
  • Perintöoikeudelliset asiat: testamenttien laatimiset, perunkirjoitukset, pesänselvitykset, perinnönjaot. Asianajajamme toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja –jakajina.
  • Yksityishenkilön velkajärjestelyissä selvittäjänä toimiminen

Hoidamme yksityishenkilöille myös toimeksiantoja, joihin voi saada osittain tai kokonaan valtion maksamaa oikeusapua. Myös asiakkaalla oleva oikeusturvavakuutus korvaa monissa tapauksissa asianajokustannuksia. Nämä selvitetään toimeksiannon alussa.

Ota yhteyttä